banner_7608----22.jpg

معرفی معاونت دانشجویی

امور دانشجويي يکي از بخشهاي موسسه آموزش عالی طبرستان مي باشد که زير نظر سرپرست معاونت امور دانشجويي و فرهنگی انجام وظيفه مي نمايد. این

بخش جهت رفاه دانشجويان زمينه فعاليتهاي فرهنگي ؛ هنري ؛ ورزشي و رفاهی رابراي دستيابي به اهداف ذيل مهيا ساخته است:

*ايجاد محيطي پر نشاط و شاداب براي دانشجويان      

*اعتلاي توانمنديهاي بالقوه دانشجويان در عرصه هاي فرهنگي ؛ اجتماعي و هنري

*ايجاد وگسترش خلاقيت و نوآوري در دانشجويان

امور دانشجویی داراي بخشهاي مختلفي از جمله :

1.بخش فرهنگي2 . بخش ورزشي3 . امور رفاهي { وام ، رستوران ، بوفه ، سهميه دانشجويي ، بيمه دانشجويي ، کار دانشجویی و.... }می باشد.

این بخش ها

- اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه -مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسایل و مشکلات دانشجویی -نظارت بر اجرای قوانین وآیین نامه های دانشجویی-تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی -نظارت بر واحدها ی وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها -برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی -نظارت بر فعالیت های فرهنگی، ورزشی موسسه-برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی -ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و سمینارها ومجامع فرهنگی، فکری، سیاسی دانشگاهی و نظارت بر آنها و بهره وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی -پیشنهاد برنامه های لازم به شورای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله شورای دانشجویي -انجام خدمات و تسهیلات رفاهی را بر عهده دارد.

پست الکترونیکی

تماس با ما

تلفن های تماس    01152221864-01152240120

نمابر 01152227800

کانال اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی طبرستان

 

طراحی و اجرا:گروه شرکت های سماسامانه(فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir)