banner_7608----22.jpg

روال پایان نامه و فرم های پژوهشی

لطفا" تمامی فرم های مربوطه را از داخل متن  دانلود نمایید

(تمامی فرمها بصورت pdf در انتهای متن قرار داده شده است)

روال انجام پایان نامه دانشجویان موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی طبرستان

مرحله صفر: اخذ واحد پایان نامه توسط دانشجو

تذکر: دانشجویان کلیه رشته ها موظفند طبق قوانین آموزشی، در ترم 3، واحد پایان نامه را اخذ کنند.

مرحله یکم: هماهنگی ابتدایی با مدیر محترم گروه جهت انتخاب اساتید محترم راهنما و مشاور

الف) بررسی ظرفیت راهنمایی اساتید توسط مدیر گروه ( دریافت فرم word) (دریافت فرم pdf)
ب) انتخاب استاد راهنما با هماهنگی مدیر گروه توسط دانشجو

توجه: انتخاب استاد مشاور الزامی نمی باشد. در اینصورت جلسه دفاع با حضور استاد راهنما و دو استاد داور داخلی و خارجی که توسط مدیر گروه انتخــاب شـده اند برگزار میگردد.

مرحله دوم: انتخاب موضوع پایان نامه و استعلام عدم تکراری بودن موضوع در سایت www.irandoc.ac.ir

الف) دانشجو موظف است موضوعی مناسب و مرتبط با رشته تحصیلی خود را با هدایت استاد راهنمای خود انتخاب نماید.
ب) دانشجو موظف است به سایت ایرانداک مراجعه کرده و پس از ورود به صفحه پایگاه ثبت پایان نامه، در سامانه ثبت نام نماید.
ج) دانشجو موظف است در سایت ایرانداک با مراجعه به صفحه پیشینه ی پژوهش، نسبت به استعلام عدم تکراری بودن موضوع خود اقدام نماید. 
" ارائه برگ استعلام مبنی بر عدم تکراری بودن موضوع به واحد پژوهش الزامی می باشد. "
د) در صورتی که موضوع تکراری نباشد دانشجو میتواند به مرحله بعد برود. در غیر اینصورت مرحله استعلام گیری با موضوعی جدید تکرار خواهد شد.

توجه: راهنمای تمامی مراحل سامانه ایرانداک در سایت آن موجود میباشد.

مرحله سوم: تهیه پروپوزال توسط دانشجو

توجه: فرمت پروپوزال هر رشته با سایر رشته ها متفاوت است. برای اطلاع از فرمت صحیح پروپوزال رشته خود و دانلود آن، به سایت دانشگاه طبرستان، منوی پژوهش، روال پژوهشی مراجعه نمایید.

"پروپوزال رشته مدیریت -   پروپوزال رشته حسابداری (جدید)  - فرم پروپزال رشته کامپیوتر-   پروپوزال رشته حقوق 

الف) دانشجو موظف است پروپوزال خود را طبق فرمت صحیح هر رشته، بصورت تایپ شده، چاپ نموده و امضا نماید.
ب) تحویل پروپوزال آماده شده به استاد راهنما. ( در صورت داشتن استاد مشاور، یک نسخه نیز به استاد مشاور تحویل گردد )
ج) تحویل پروپوزال امضا شده توسط اساتید راهنما و مشاور (درصورت داشتن استاد مشاور) به مدیر گروه، توسط دانشجو.

مرحله چهارم: تصویب پروپوزال

الف) تصویب پروپوزال در شورای گروه.
ب) دانشجو موظف است تشکیل جلسه و نتیجه آن مبنی بر تصویب یا عدم تصویب پروپوزال خود را از مدیر گروه خود پیگیری نماید.
تذکر مهم: در صورت عدم تصویب پروپوزال در جلسه، دانشجو موظف است مراحل را از مرحله 2 مجددا تکرار نماید.
ج) اسامی دانشجویانی که پروپوزال آنها در جلسه تصویب شده است حداقل دو هفته پس از تشکیل جلسه، توسط مدیر گروه به واحد پژوهش اعلام میگردد.
تذکر مهم: دانشجو موظف است در صورت تغییر عنوان پروپوزال در هر مرحله ای از فرایند پایان نامه، فرم تغییرعنوان پایان نامه word (فرم شماره 1) را  دانلود و تکمیل نموده و مراتب را به واحد پژوهش اعلام کند.
توجه: تغییر در عنوان پایان نامه، زمان دفاع از پایان نامه را 6 ماه به تعویق خواهد انداخت.

مرحله پنجم: صدور ابلاغیه پروپوزال

الف) واحد پژوهش ابلاغیه دانشجویانی که اسامی آنها توسط مدیر گروه اعلام شده است را ظرف مدت 10 روز پس از دریافت اسامی صادر میکند.
ب) دانشجو موظف است پس از آماده شدن ابلاغیه تصویب پروپوزال، آن را شخصا از کارشناس پژوهش تحویل گرفته و رو نوشت های آن را به اساتید راهنما، مشاور ( در صورت داشتن استاد مشاور ) و مدیر گروه تحویل دهد.

مرحله ششم: ثبت پروپوزال تصویب شده در سایت ایرانداک

الف) دانشجو موظف است پس از مراجعه به سایت ایرانداک و ورود با مشخصات فردی خود، نسبت به ثبت پروپوزال تصویب شده خود در سامانه اقدام نمایند.
تذکر مهم: دانشجویان باید در زمان ثبت مشخصات پروپوزال خود دقت کنند که نام دانشگاه خود را به درستی ( موسسه آموزش عالی طبرستان ) انتخاب نمایند.
ب) سایت ایرانداک پس از ثبت موفقیت آمیز مشخصات پروپوزال توسط دانشجو، یک کد رهگیری را اعلام میکند.
توجه: کد رهگیری اعلام شده در این مرحله ( مرحله ثبت مشخصات پروپوزال )، عددی هفت رقمی است که سمت چپ آن با عدد 1 شروع میشود.
ج) دانشجو موظف است صفحه نهایی سایت ایرانداک (به ایمیل دانشجو ارسال می گردد) به همراه کد رهگیری را چاپ بگیرد.
د) دانشجو موظف است چاپ گرفته شده در بند ج را در اسرع وقت به واحد پژوهش تحویل دهد.

مرحله هفتم: کار بر روی پایان نامه

الف) دانشجو موظف است طبق قوانین پژوهشی دانشگاه، حداقل ظرف مدت 6 ماه و حداکثر 12 ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال، پایان نامه خود را تکمیل کند.
ب) طبق قوانین مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه، کلیه دانشجویان موظفند گزارش پیشرفت پایان نامهword (فرم شماره 2) خود را هر یک ماه یکبار به واحد پژوهش ارائه دهند.

تذکر مهم: فرم های گزارش پیشرفت پایان نامه قبل از ارائه به واحد پژوهش باید حتما توسط استاد راهنما و مشاور (درصورت داشتن استاد مشاور) ، مطالعه و امضا شود.

مرحله هشتم: ارائه مقاله (اختیاری)

الف) طبق قوانین پژوهشی مصوب دانشگاه، کلیه دانشجویانی که تمایل به ارائه مقاله دارند و از پایان نامه خود در ترم 4 دفاع میکنند، میتوانند حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از روز جلسه دفاع جهت کسب نمره مقاله، مقاله خود را به استاد راهنما و مدیر گروه ارائه کنند.
تذکر بسیار مهم: کلیه دانشجویانی که در ترم 5 یا 6 از پایان نامه خود دفاع میکنند و تمایل به ارائه مقاله دارند، موظفند مقاله خود را صرفا در روز برگزاری دفاع به استاد راهنما تحویل دهند. در غیر اینصورت امکان کسب نمره مقاله را نخواهند داشت.

مرحله نهم: آمادگی برای دفاع

تذکر مهم: دانشجویانی که از تاریخ تصویب پروپوزال آنها ( تاریخ ذکر شده در نامه ابلاغیه ) حداقل 6 ماه گذشته باشد و در این مدت طبق بند ب مرحله 7، گزارشات کار خود را به واحد پژوهش ارائه کرده باشند، میتوانند اقدامات لازم برای آمادگی دفاع از پایان نامه خود را انجام دهند.
الف) دانشجو موظف است فرم مجوز دفاع از پایان­ نامه word(فرم شماره 3 PDF)  و فرم تعیین داور جلسه دفاع از پایان نامه  (فرم شماره  4 PDF) را دانلود و تکمیل نماید. این فرم باید به همراه پیوست ها (کارنامه آموزشی و کارنامه مالی) توسط 1-کارشناس آموزش، 2-مدیر گروه، 3- کارشناس پژوهش تائید و امضا شود و در نهایت به کارشناس پژوهش تحویل شود.
توجه: در این مرحله لازمست دانشجو نسخ چاپ شده از پایان نامه خود را به اساتید داور تحویل دهد. ( در این مرحله نیازی به صحافی پایان نامه نمی باشد)

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری و حسابرسی: این دسته از دانشجویان موظفند در این مرحله فرم ارزیابی داورword را همراه با نسخه چاپ شده پایان نامه خود به استاد داور تحویل دهند.
ب)دانشجو موظف است هماهنگی های ابتدایی جهت تعیین زمان برگزاری جلسه دفاع را با اساتید راهنما، مشاور (در صورت داشتن استاد مشاور) ، استاد داور و کارشناس پژوهش انجام دهد.
ج) دانشجو موظف است فرم زمان برگزاری جلسه دفاعword(فرم شماره 5) را  دانلود نموده و تکمیل نماید. این فرم باید توسط 1- استاد راهنما،
 2- استاد مشاور ( در صورت داشتن استاد مشاور )، 3- استاد داور اول،   4- استاد داور دوم ( در صورت داشتن استاد داور دوم)، 5- واحد انفورماتیک، 6- معاونت منابع انسانی، 7- انتظامات دانشگاه تائید و امضا شود و در آخر به کارشناس پژوهش تحویل شود.

توجه: در این مرحله لازمست دانشجو تجهیزات مورد نیاز خود را (لپ تاپ و غیره) در برگه زمان برگزاری جلسه دفاع بنویسد.

د) دانشجو موظف است فایل  برپایی جلسه دفاعword (فرم شماره 6) را  دانلود نموده و با تایپ مشخصات خود در این فایل word، حداقل 3 نسخه از آن چاپ نماید. این فرم باید توسط کارشناس پژوهش مهر شود و سپس توسط دانشجو روی تابلوی اعلانات طبقات و درب اتاق اساتید نصب گردد.

توجه: تحویل کلیه فرم های این مرحله حداقل یک هفته قبل از زمان برگزاری جلسه دفاع به واحد پژوهش الزامی می باشد.

تذکر بسیار مهم: تاریخ قطعی زمان برگزاری جلسه دفاع دانشجو، تنها پس از ارائه فرم زمان برگزاری جلسه دفاع به واحد پژوهش، مورد تائید دانشگاه خواهد بود. درصورت عدم ارائه این فرم به واحد پژوهش، دانشگاه هیچ تعهدی در قبال برگزاری جلسه دفاع نخواهد داشت.

مرحله دهم: برگزاری جلسه دفاع

الف) دانشجو موظف است طبق هماهنگی های به عمل آمده در مرحله قبل، حداقل 2 ساعت قبل از شروع جلسه در دانشگاه حضور داشته باشد.
توجه: دانشجویان میتوانند جهت آماده سازی سالن مورد نظر و نیز در صورت تمایل به انجام تشریفات و پذیرایی، قبل از شروع جلسه، با واحد خدمات هماهنگی های لازم را به عمل آورند.
ب) جلسه دفاع با حضور اساتید محترم راهنما، مشاور ( در صورت داشتن استاد مشاور ) و استاد داور در زمان مقرر برگزار میگردد.
ج) در پایان جلسه دفاع، نمره دانشجو توسط اساتید اعلام میگردد.
توجه: دانشجویانی که طبق مرحله هشت، مجاز به ارائه مقاله در روز برگزاری دفاع می باشند، به منظور کسب نمره مقاله که حداکثر 2 نمره میباشد، موظفند حداکثر 1هفته پس از برگزاری جلسه دفاع، فرم تعیین ارزش مقاله word(فرم شماره 7) را  دانلود نموده و پس از تکمیل و تائید و امضای مدیر گروه و استاد راهنما، به واحد پژوهش تحویل دهند.
تذکر مهم: دانشجویانی که پایان نامه آنها طبق نظر اساتید جلسه دفاع، با اصلاحات مورد قبول واقع شود لازم است 1 روز پس از برگزاری جلسه دفاع، کپی برگه اصلاحات لازم ذکر شده توسط اساتید را از واحد پژوهش تحویل بگیرند.

مرحله یازدهم: تدوین پایان نامه

قابل توجه دانشجویانی که در مرحله قبل پایان نامه آنها نیازمند اصلاحات بوده است: این دسته از دانشجویان موظفند حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از روز دفاع، تحت نظارت استاد راهنما، اقدام به اعمال اصلاحات مورد نظر بر روی پایان نامه خود نمایند. لازم به ذکر است این دانشجویان موظفند پس از انجام اصلاحات مورد نظر روی پایان نامه خود، فرم تائید اعمال اصلاحات wordرا  دانلود نموده و تکمیل نمایند و به امضای استاد محترم راهنما برسانند. در آخر این فرم لازمست به واحد پژوهش تحویل گردد. ضمنا این دسته از دانشجویان موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ارائه برگه تائید اعمال اصلاحات به واحد پژوهش، پایان نامه نهایی خود را تدوین کنند.
قابل توجه دانشجویانی که در مرحله قبل پایان نامه آنها نیازمند اصلاحات نبوده است: این دسته از دانشجویان موظفند حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از برگزاری جلسه دفاع، پایان نامه نهایی خود را تدوین کنند.
الف) کلیه دانشجویان موظفند پس از تدوین پایانه نامه خود بر اساس شیوه نامه تدوین پایان نامه، (راهنمای شیوه ی ارجاعات 
APA) مصوب دانشگاه طبرستان، اقدام به چاپ یک نسخه ابتدایی بدون صحافی از پایان نامه خود کرده و آن را از ساعت 8 صبح الی 11 روزهای شنبه تا چهارشنبه جهت بررسی ایرادهای احتمالی شیوه نگارش به کارشناس پژوهش تحویل دهند.
ب) دانشجو موظف است نکات ذکر شده توسط واحد پژوهش را با دقت اصلاح و در پایان نامه خود اعمال کند.
تذکر بسیار مهم: از آنجا که بررسی پایان نامه تدوین شده، توسط کارشناس پژوهش کاری زمان بر می باشد، این کار قبل از صحافی صرفا یکبار برای هر دانشجو انجام میشود. مجددا متذکر میشود دانشجو لازم است با دقت اقدام به اصلاحات پایان نامه خود کرده و نسخه صحافی شده ی بدون ایراد را تحویل نماید. در غیر اینصورت دانشگاه مسئولیتی در قبال پذیرفتن نسخه های صحافی شده ای که دارای مشکلات املایی و نگارشی هستند نخواهد داشت.
ج) دانشجو موظف است پس از اعمال اصلاحات ذکر شده توسط واحد پژوهش، نسخه نهایی شده را به تعداد مورد نیاز ( 1نسخه استاد راهنما، 1 نسخه استاد مشاور ( در صورت داشتن استاد مشاور ) و 2 نسخه واحد کتابخانه ) و رنگ گالینگور صحیح هر رشته صحافی نمایند.
توجه: رنگ جلد پایان نامه دانشجویان رشته های فنی و مهندسی گالینگور سرمه ای، دانشجویان رشته های علوم انسانی گالینگور زرشکی، دانشجویان رشته های مدیریت و علوم مالی گالینگور سبز میباشد.
د) دانشجو موظف است علاوه بر نسخه های صحافی شده، پایان نامه خود را به شکل لوح فشرده 
(CD)، در 3 نسخه نیز تهیه نماید. محتویات CD ها شامل این موارد میباشد: 1- فایل word کل پایان نامه، 2- فایل pdf کل پایان نامه، 3-فایل word پانزده صفحه اول پایان نامه ( شروع از صفحه بسم ا... الرحمن الرحیم + صفحه عنوان + ..... + صفحه چکیده + صفحه های فهرست + دو صفحه ابتدایی از فصل اول پایان نامه )، 4- فایل pdf مورد قبل. دانشجو لازمست اطلاعات دانشجویی و عنوان پایان نامه خود را بر روی خود CD بنویسد.

تذکر مهم: تمامی نسخه های صحافی شده و CD ها باید بدون اشکال و کاملا مشابه هم باشند.

مرحله دوازدهم: ثبت پایان نامه در سایت ایرانداک

الف) دانشجو موظف است به سایت ایرانداک مراجعه نموده و فایل هایword وpdf پایان نامه خود را که در مرحله قبل آماده کرده است در سایت بارگذاری نماید. سایت ایرانداک پس از بارگذاری موفقیت آمیز پایان نامه توسط دانشجو، یک کد رهگیری را اعلام مینماید.
توجه: کد رهگیری اعلام شده در این مرحله ( مرحله بارگذاری پایان نامه )، عددی هفت رقمی است که سمت چپ آن با عدد 2 شروع میشود.
ج) دانشجو موظف است صفحه نهایی سایت ایرانداک به همراه کد رهگیری را چاپ بگیرد.

مرحله سیزدهم: تحویل پایان نامه

الف) دانشجو موظف است فرم تحویل پایان نامه word  (فرم شماره8)  را  دانلود کرده و تکمیل نماید.
ب) دانشجو موظف است چاپ کد رهگیری دریافت شده از سایت ایرانداک در مرحله قبل را به همراه یک نسخه از 
CD های تهیه شده به واحد پژوهش تحویل داده و امضای تائید دریافت توسط کارشناس پژوهش را بگیرد.

تذکر مهم: دانشجو موظف است نسخه نهایی صحافی شده پایان نامه خود را جهت تائید واحد پژوهش در زمان ارائه CD و کد رهگیری به همراه داشته باشد.

تذکر بسیار مهم: در این مرحله در صورت وجود هرگونه ایراد در نسخه های CD و صحافی شده، دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال پذیرش نسخه های با ایراد نخواهد داشت و تا زمانی که دانشجو اصلاحات لازم را بر روی آن انجام ندهد، تحویل پایان نامه امکان پذیر نخواهد بود.

ج) دانشجو موظف است 1 نسخه از پایان نامه صحافی شده خود را به استاد راهنما تحویل داده و امضای ایشان را در برگه تحویل پایان نامه بگیرد. ( بدون امضای استاد راهنما، ادامه مراحل تحویل پایان نامه امکان پذیر نخواهد بود )
د) دانشجو موظف است 1 نسخه از پایان نامه صحافی شده خود را به استاد مشاور ( در صورت داشتن استاد مشاور ) تحویل داده و امضای ایشان را در برگه تحویل پایان نامه بگیرد. ( بدون امضای استاد مشاور ( در صورت داشتن استاد مشاور ) ، ادامه مراحل تحویل پایان نامه امکان پذیر نخواهد بود )
ه) دانشجو موظف است 2 نسخه 
CD به همراه 2 نسخه از پایان نامه ی صحافی شده خود که به تائید واحد پژوهش، استاد راهنما و استاد مشاور ( در صورت داشتن استاد مشاور ) رسیده است را به کتابخانه دانشگاه تحویل داده و امضای مسئول کتابخانه را در برگه تحویل پایان نامه بگیرد.

تذکر مهم: برگه تحویل پایان نامه که به امضای واحد پژوهش، اساتید محترم و واحد کتابخانه رسیده، لازمست نزد دانشجو باقی بماند تا در فرایند فارغ التحصیلی به همراه برگه تسویه حساب به واحد فارغ التحصیلی تحویل داده شود.

مرحله چهاردهم: فراغت از تحصیل

قابل توجه کلیه دانشجویان:

تذکر مهم: کلیه دانشجویانی که تا پایان ترم چهارم، موفق به تصویب پروپوزال خود نشده اند موظفند پس از اتمام ترم چهارم  فرم تمدید سنواتword (الف) را  دانلود و تکمیل نموده و به واحد آموزش تحویل دهند.

تذکر مهم: کلیه دانشجویانی که تا پایان ترم چهارم، پروپوزالشــان تصویب شده اما موفق به دفاع از پایان نامه خود نشده اند موظفند پس از اتمــام ترم چـــهارم فرم تمدید سنواتword (ب) را  دانلود و تکمیل نموده و به واحد آموزش تحویل دهند.

تذکر: کلیه دانشجویانی که به هر دلیل نیازمند ثبت نام در ترم ششم  هستند، موظفند پس از اتمام ترم پنجم ، فرم بررسی مسائل آموزشیword را دانلود و تکمیل نموده و به واحد آموزش تحویل دهند.

توجه: کلیه فرم های ذکر شده در فرایند پایان نامه به فرمت pdf  در قالب یک فایل زیپ شده ، قابل دانلود، می باشد.   دانلود نمایید

فرم 1 - تعیین موضوع پایان نامه، استاد راهنما

فرم 2- پروپوزال

پست الکترونیکی

تماس با ما

تلفن های تماس    01152221864-01152240120

نمابر 01152227800

کانال اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی طبرستان

 

طراحی و اجرا:گروه شرکت های سماسامانه(فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir)