banner_7608----22.jpg

قابل توجه دانشجویان کارشناسی کامپیوتر

اطلاعیه

آن دسته از دانشجویان رشته کامپیوتر که تا کنون پروژه درس آزمایشگاه پایگاه داده را به استاد حسینی تحویل نداده اند، روز ۴شنبه 6بهمن ساعت ۹در دانشگاه حضور داشته باشند. این آخرین فرصت برای تحویل پروژه این درس است.

پست الکترونیکی

آدرس

چالوس-خیابان 17 شهریور

تماس با ما

تلفن های تماس    01152221864-01152240120

نمابر 01152227800

 

طراحی و اجرا:گروه شرکت های سماسامانه(فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir)